Umocnienia

Nasza firma zajmuje się również dostarczaniem materiału jak, i samym wykonaniem różnego typu umocnień skarp, wałów czy taż faszynowaniem rowów, i kanałów.

Jesteśmy też dobrze przygotowani do wykonywania tych robót od strony wody jak i lądu.

Faszynowanie jest pewnego rodzaju budową zapory z faszyny (chrustu). Celem faszynowania jest zabezpieczenia brzegów skarp, rowów, kanałów, czy innych tego typu obiektów, przed osuwaniem się ziemi bądź też uszczelnieniem.

Jedną z metod faszynowania jest budowa typowego ogrodzenia, gdzie w rząd wbitych pali robi się typową plecionkę z kii wierzbowych.

Druga metoda to wkładanie wiązek faszynowych po między dwa rzędy pali i zabezpieczenie ich od góry drutem,w nie których przypadkach zamiast wiązek wkłada się kiszki  faszynowe . Rodzaj wykonania, i materiału jaki jest używany zależy od specyfiki projektu lub wymagań klienta.

Faszynowanie jest metodą opartą na na ekologicznych materiałach,i bardzo często zastępuje podobne konstrukcje tego typu robione z drzewa afrykańskiego czy też metalu .Żywotność takiej konstrukcji szacuje się na 5 -10 lat.