Schaikmat

De in eigen beheer ontwikkelde Schaikmat is een multifunctionele, stevige mat van wilgentenen, die op veel locaties toepasbaar is. De duurzame mat kan worden gebruikt als oeverbescherming – en is daarmee in de kwetsbare, nog onbegroeide fase een uitstekend alternatief voor een beschoeiing! – of als drijvend eiland met ecologische meerwaarde en aanzichtverfraaiing. Een andere mogelijke toepassing: als biologisch afbreekbare rijplaat, bijvoorbeeld voor (onderhouds)werkzaamheden uitgevoerd in natuurgebieden. En als scheidingswand in (bijvoorbeeld) de tuin: de Schaikmat heeft dezelfde afmetingen als reguliere schuttingdelen en is daardoor heel handig toe te passen.
Een duurzame oplossing voor verschillende locaties en situaties: onze Schaikmat is een ingenieuze vondst! Sterke, machinaal geperste matten van wilgentenen die toepasbaar zijn als drijvend eiland én als oeverbescherming. In de voorbereidende fase al inplantbaar met gebiedseigen plantsoorten, verkrijgbaar in verschillende diktematen en inzetbaar als vaste of tijdelijke oplossing. Vogels, vissen en insecten vinden er voedsel, schuil-, rust- en broedplaatsen, kortom: de Schaikmat biedt behalve een snelle en flexibele oplossing ook een ecologische meerwaarde!