Ochrona wydm

Dla rozwoju wydm czy też ich odbudowy stosuje się płotki zaporowe .
Nasza firma posiada duże doświadczenie w dostarczaniu materiałów do budowy płotków z chrustu, a także  ich wykonanie. Zarówno dla wzmocnienia istniejących, jak i dla tworzenia nowych wydm, tworzenie płotków zaporowych jest stosowane na szeroką skale. Takie płotki są robione z chrustu wierzbowego lub trzciny .  Średnia wysokość to około 1,5 m. Celem takiego płotka jest zatrzymywanie wiatru i piasku przez niego niesionego, płotek taki potrafi zatrzymać niesiony piasek do wysokości około 1m nad ziemią. Po pewnym czasie wysokość ogrodzenia jest już mało widoczna, i piasek niesiony jest zbyt silny by się zatrzymać. Ogrodzenia z chrustu mogą być też stosowane w przeciwnym kierunku tj. zapobieganie zabieraniu piasku z w/w miejsc.